phone just powered off, and now its showing error in orange!

if I switch the phone on its shows error message. help please!!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe