Ga door naar hoofdinhoud

A 7.2 megapixel digital camera released by Casio in 2006.

7 Vragen Bekijk alle

does not respond to turning on

My camera does not respond to turnin on. I replaced the battery but still no response. Just nothing.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The battery may be in bad shape or you put the battery in the wrong way or you bought the wrong battery. If none of this works the problem exists within the camera

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

dick45678 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 345