Sensitivity for my tablet doesnt work

My tablet's sensitivity does not work anymore...what do i do???

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe