The optical zoom no longer works.

The camera works fine except the optical zoom no longer works.

Can it be refurbished or repaired?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe