Ga door naar hoofdinhoud

The fourth Google Nexus smartphone, released November 13, 2012.

75 Vragen Bekijk alle

Need power button (the outer metal)

Hi,

Somehow my power button (outer metal button) is lost.The inner power board is working fine. How do i get one?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You could look for a "parts queen," or a broken phone with parts that you can use, on eBay or elsewhere.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bharani Manoharan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 93