Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Kindle Fire HD 6 (model number PW98VM) is a six-inch economy tablet featuring two cameras, a speaker, and Amazon's Fire OS.

23 Vragen Bekijk alle

Can I replace the Digitizer without replacing the Screen?

I have an issue where my touch screen is not accepting input for a 1cm by 6" region. Factory Resets, Downgrades and Upgrades have proved fruitless so I believe my last option is to replace the Digitizer. I can only find Digitizers or Screens on ebay so would I be correct in assuming that there is no adhesive between the two surfaces and I could easily replace just the Digitizer.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

1 Antwoord

Yes you can just replace the digizer.

The lcd and the digizter are not laminiated to eachother.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lgdolman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 997