Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Model A1136 / 30, 60, or 80 GB hard drive / black or white plastic front

884 Vragen Bekijk alle

Why won't the iPod charge

the battery was completely empty. I put the ipod in the cradle but the ipod has not charged.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

It could be one of a few things:

-Shot Connector (in iPod)

-Shot Cradle

-Power source that powers your cradle is not powerful enough

Troubleshoot your problem by trying your iPod on a different power source, or a different iPod on your cradle.

Good Luck!

-Brendon

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

roni zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 624