Ga door naar hoofdinhoud

A home coffee brewer, released in 2011, manufactured by Keurig. Repair for this device is similar to all other Keurig models.

34 Vragen Bekijk alle

Are regular coffee grounds compatible with this Keurig B60 model?

Can I use my own coffee grounds in the B60 model?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Yes, there is a reusable cup available that allows you to insert and brew with your own coffee grounds. A pack of the reusable cups can be bought online for about $10. Using the reusable cups work well but can be messy.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jake Wynn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 254