Ga door naar hoofdinhoud

A home coffee brewer, released in 2011, manufactured by Keurig. Repair for this device is similar to all other Keurig models.

34 Vragen Bekijk alle

Are all Keurig reservoirs compatible for all models?

My reservoir for my Keurig B60 broke and a replacement is needed, must I buy an exact replica for this model?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Not all reservoirs are compatible with each model. You must buy the reservoir specific to the Keurig B60 model.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brayden Mahoney zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 279