Ga door naar hoofdinhoud

A home coffee brewer, released in 2011, manufactured by Keurig. Repair for this device is similar to all other Keurig models.

34 Vragen Bekijk alle

Can I use my own coffee grounds?

Can I use my own coffee grounds in the Keurig K-Cup B60 model?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes, there is a reusable cup available that allows you to insert and brew with your own coffee grounds. A pack of the reusable cups can be bought online for about $10. Using the reusable cups work well but can be messy.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jake Wynn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 464