How can I fix my right inline skate

The skate is adjustable and the clip that holds the brake in broke off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

What's the brand?

door

Voeg een opmerking toe