Why is it not sucking anything up?

My vacuum doesn't suck anything up and the it doesn't rotate in the front.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe