Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The 2013 edition of the Kindle Fire HD 7" tablet by Amazon. A budget edition of the new Kindle line, with a lower screen resolution than the HDX, and lacking the 2012's camera. Released October 2, 2013.

37 Vragen Bekijk alle

Screen not coming on

The screen is black and a voice is saying swipe left to..., portrait or landscape...

etc. Have never had the voice before, nor have I ever had a black screen. Have tried hard reboot to no success.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hold the button for a full count of 30 seconds, and it should reboot. be sure to have a full charge.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

smothermanae zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 73