It will not turn on.

I charged my phone last night, now it will not turn on. There is a light on,

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe