Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

82 Vragen Bekijk alle

iPod Nano 2nd Gen has crashed, how do I reset?

How do I reset the iPod?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

To restore your iPod Nano 2nd generation, go here: http://www.apple.com/support/ipod/five_r...

To reset it go here: http://support.apple.com/kb/HT1320

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

paulzarb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 9,170