Ga door naar hoofdinhoud

How to fix the seventh generation of Honda's compact car.

65 Vragen Bekijk alle

2002 Honda Civic EX: Main Relay Assembly Location

I have a 2002 Honda Civic EX and I'm having a problem finding the main relay assembly can anyone help?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

you can try this

https://www.2carpros.com/questions/honda...

hope it helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

I have a02 civic i 1.7no fire on spark plugsi change cam and crank sensors and main relay stiil no fire

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Rick zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 9

Afgelopen 30 dagen: 39

Altijd: 17,596