Ga door naar hoofdinhoud

Why is my device not working?

When I turn the device on, there is no response or signal to show that it is working. any help?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Why is my transformers walkie talkie not working After i put new battires

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

did it fall? if so, it probably got busted.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ali Alnemer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 699