Why is my screen white but can still hear sound

Why is my cubby screen white but you Can still hear the sound

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe