Ga door naar hoofdinhoud

The Nexus 6 is an Android phone developed by Google and Motorola released in 2014 with a 6-inch display.

68 Vragen Bekijk alle

Can the sim card slot can be fixed?

The sim card slot got damaged and was removed. Can it be fixed?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It can be fixed. Usually by soldering new golden pins or bending them back. I don't know where you can find the part for this phone in particular.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kundum santosh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 49