Ga door naar hoofdinhoud

The twelfth and final generation of the Cadillac Eldorado was introduced in 1992 as a two-door coupé.

29 Vragen Bekijk alle

cars belt blow bottem pulley will not turnwhat does this pulley power

2002 Cadillac Eldorado pulley problems

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The NorthStar engine has an endless serpentine belt. Take a look at the diagram: http://www.fixya.com/cars/t4634830-repla...

To the lower right is the A/C compressor.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

colette zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 925