Cannot bring up Copy in Drop Down menu

I want to copy internal memory to the SD card. In menu the copy item will not open.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe