Ga door naar hoofdinhoud

The economical version of the Samsung Galaxy S4, released in July 2013.

100 Vragen Bekijk alle

My phone is completley dead it wont charge or switch on

My phone wont switch on or charge, it's completely dead

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Switch out the battery and see if that helps. If this brings no joy try replacing the USB port as the charging port could be faulty.

Samsung Galaxy S4 Mini Charging Assembly

Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

cmoran683 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 660