L1 butoon not responding

Simple problem.

I click L1, and nothing happens. Does not work in games. Does not work in apps, Does not work in general screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen