Ga door naar hoofdinhoud

The Vtech Learning Tunes Karaoke is a learning toy for toddlers 3 years and up.

2 Vragen Bekijk alle

Why is the sound distorted?

All sounds from the Learning Tunes Karaoke are distorted, including from the microphone. How can I fix this problem?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

The problem could be from low batteries or the speaker itself. If the problem exists after changing the batteries, check out our Speaker Replacement guide to address the problem.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Adam Chaberek zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 160