Ga door naar hoofdinhoud

The Sansa Clip+ is a music player by SanDisk that was released in 2009.

13 Vragen Bekijk alle

How to fix broken Pause button?

The Pause/Play (up) button on my Sansa Clip+ is broken. How can I fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try blowing on the button.it is a temporary fix i have the same problem too but when i do this it fixes it all

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Colonel Panic zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 329