My audio jack stopped detected my headphones

i plug my headphones into my phone but it doesnt detect it and plays music through the speakers instead

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe