switching on but not doing anything else

garmin switches on ,garmin on screen....but nothing else happens....as though it has frozen...tried rebooting it...recharging it...nothing....

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe