How to fix the broken door latch?

The door does not stay closed, the spring is still there, but a latch is missing.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe