Ga door naar hoofdinhoud

Model A1204 / 1 or 2 GB capacity

72 Vragen Bekijk alle

apple iPod A1204 its not charging today

Actualy yesterday also I listened the music,but today its not charging. when I put on charging the orange light blinked thrice and stopped,but the charging doesnt happening.what is the solution ???? Let me know

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Actually today also I listened the music,but i m charging on daily basis but after one hour its not charging. when I put on charging the orange light blinked thrice and stopped,but the charging doesnt happening.what is the solution???????????

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Anil Kumar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 394