Ga door naar hoofdinhoud

Device teardown for the Nintendo Virtual Boy, a single player 3D 32 bit gaming console released in 1995.

8 Vragen Bekijk alle

Looking to repair screen

High all i was looking for a tear down for a virtual boy. I have 2 system and want to fix the system to make it usable again.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Well we just so happen to have a Virtual Boy Teardown right here.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

1 Opmerking:

Voeg een opmerking toe

The Virtual Boy is fairly straightforward to open once you get a hold of the correct screwdriver (you can find it on Ebay).

Anyway, here's a couple of guides that should help you out:

open: http://home.comcast.net/~virtual.boy/pro...

fix: http://home.comcast.net/~virtual.boy/pro...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Daniel Pach zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 4,445