recover my iPod mini files

how im i put movies,music and other files to my ipod min

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe