Ga door naar hoofdinhoud

First generation of the Acura TL.

10 Vragen Bekijk alle

poor accelleration on take off

the car will crank but has no accelation

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

May want to do a tuneup air filter can bog a car as well

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Possible clogged fuel filter. I would take it to an Auto Zone and get a free computer read out first.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

edwardmitchell70 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 225