screen is black on 2 neo no

My neo 2 watch has a black km screen but every thing else seemstobeworking

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe