Ga door naar hoofdinhoud

Part of the Lenovo G Series of everyday laptops released in November 2012.

27 Vragen Bekijk alle

computer trying to restart itself

computer attempts to restart itself but all I get is blue screen with restarting do not turn off computer forever

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

Commentaar:

We get white screen after putting in password

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi acampbell2,

Firstly, it is important to understand what is happening when your laptop starts. You said that a blue screen is showing when you turn on the laptop. So, what message is displayed? Any description or information that you can tell us? Sometimes these information are the key to solve instead of formatting the entire hd and reinstall all the operating system.

Bye!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

acampbell2 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 343