screen broke when it fell

8" touchscreen quad core tablet by zeki

How to replace a new screen.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe