camera wont connect to computor when hitting ok button

camera wont connect to computor

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe