Ga door naar hoofdinhoud

Apple's 2012 first-generation 7.9-inch iPad mini, with 16, 32, or 64 GB of storage and an A5 processor.

771 Vragen Bekijk alle

ipad mini error 4013

Hi guis i have a promlem. my ipad mini have error 4013. somebody can help me???

pleade

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Error 4013 is usually a usb problem.

Use the USB cable that came with your device, or a different Apple USB cable.

Plug your cable into a different USB port directly on your computer. Don't plug it into your keyboard.

Try a different computer.

Solve other issues with the USB connection, then with your security software.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

Commentaar:

i have try 3 cable and 2 cpmputers

door

Ok. Are they aftermarket ones?

door

One original and two aftermarket. But i have resto Red some iphone with this Cable

door

Don't trust aftermarket cables. Also try the other things I said

door

I tried everything but nothing. It could be the USB connector?

door

2 commentaren meer tonen

Voeg een opmerking toe

4013 is NAND error. try replacing front camera

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

how is the camera related to the NAND?

door

A faulty front camera can stop the device restoring.

door

forgot how pesky apple is with EVERYTHING. upvote. my apology

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pasquale zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 25

Altijd: 4,946