Ga door naar hoofdinhoud

The Huawei Ascend G610 is a 5.0-inch Android smartphone released by Huawei in 2013. The G610 includes models G610-U00 and G610-U20.

30 Vragen Bekijk alle

mobile G610-u20 stoped ,

Although the mobile phone crashes follow a way of re-appointment of the factory to run again. mobile G610-u20

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 6
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

,my phone not opened how to repair?

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

My mobile got infected in software ,it starts and stops not allowing to open any programme . Pl. guide how to fix it...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

snelzahid zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,205