Why is my camera saying "cannot connect to camera"?

Cannot connect to camera

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Did you figure it out yet? I've been having the same problem...

door

Voeg een opmerking toe