After switching on, hang on

After switching on, hang on. Control buttons do not respond.

After removing batteries restarts and freezes again.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe