Ga door naar hoofdinhoud

This Cyber shot camera is a standard, compact point-shoot camera.

12 Vragen Bekijk alle

Why there is lines that appears when capturing a photo

When i try to captuted some photos especially when it is bright or too much light the pictures that will appear in the camera were blurred and a lot of lines.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

this is an issue with older cameras, as long as you don't point your camera at the source of light, it shouldn't be a problem

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mariateresabunda zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 229