Why am I not able to select network settings?

I need to select network settings to cast screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe