Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for gaming laptops by the gaming PC and accessory manufacturer Aorus.

19 Vragen Bekijk alle

The corner case of my screen

Aorus x3

the corner case of my screen split from the sides can i super glue it

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Gekozen oplossing

How long does it take to dry

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

yes you can use super glue. best super glue would be loctite gel.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Hey friend, if you fix your screen using glue may post shoe photos here. i get the same problem and i have no idea to fix this problem.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Neil Z zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 369