hanged up in setting reset

my ipod was hanged up for an hour after i reset the settings.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe