Ga door naar hoofdinhoud

The third-generation Ram was unveiled on February 7, 2001 at the 2001 Chicago Auto Show. This was a major update including an all new frame, suspension, powertrains, interiors, and sheet metal.

81 Vragen Bekijk alle

Brake Lights stay on

2002 dodge ram 1500 truck light switch is off but brake lights are still on. I have no fuse book to my truck.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Check the pedal switch if it is not properly adjusted the brake light will come on as if the pedal was being depressed. You may also want to check the spring return on the brake pedal if its not tight enough the pedal will sag and the light will come on. Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Check it still no help someone please help me

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jhudson8265 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 41

Altijd: 4,834