will not type even with external keyboard

Macbook pro mid 2013 will not type even with external keyboard

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

What was spilled on it? How much? Have you been into it?

door

Voeg een opmerking toe