Ga door naar hoofdinhoud

Portable wireless speaker with a built in microphone. Released January 27th, 2014.

36 Vragen Bekijk alle

JBL Flip 2 charger lead.

I have a JBL Flip 2, I have lost the charger lead. I need another please ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

The charging cord can be purchased here

and the AC/DC adapter can be purchased here for charging it in the wall.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrew Noble zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 678