Ga door naar hoofdinhoud

First generation, based on the Ford C1 global platform.

34 Vragen Bekijk alle

Mazda 3 2004 2.3L eng chk light on code p2228 & p2004.

The engine have problem on idle sometime eng shutdown

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Danisand, Error code P2228 is Barometric Pressure Sensor A Circuit Low and P2004 is Variable Tumble Shutter Valve Stuck Open

Possible causes

- Faulty VTC Shutter valve actuator (Stuck open)

- Missconnecting or pull out the vacuum hose

- Faulty Variable tumble solenoid valve

- Variable tumble solenoid valve harness is open or shorted

- Variable tumble solenoid valve circuit poor electrical connection

from here. Check your vacuum lines as well as your EGR valve.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

p2228 is a intake sensor error so you may have a plugged air filter or a broken MAP sensor .the p2004 is a intake manifold leak probably a vaccum hose around the intake

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Danisand zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 50

Altijd: 5,815