Ga door naar hoofdinhoud

Identified by a light imprint of Fluval on the front side of the casing and a 306 sticker on the front.

3 Vragen Bekijk alle

Flu-val impeller making rattling noise

Changed all moving parts on Flu-val impeller still rattling.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like there is air in the system. It might be “sucking air" somewhere

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Sorry Ronald, I didn't realize this was from 2015. Wow,

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ronald Gibson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 754