Ga door naar hoofdinhoud

A GPS enabled fitness watch that tracks your running activity created by Nike.

15 Vragen Bekijk alle

Why is my screen fogging up?

After use, my screen becomes foggy and difficult to see. Is there anything to be done about this issue?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Your watch may have some water in it. I suggest you open the watch up and clean the screen. If it is still foggy, follow the screen replacement guide on this wiki.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

1 Opmerking:

21 is 21 and 21 are 21 so 21 are 21!

door

Voeg een opmerking toe

You can replace the screen you can find a tutorial in youtube

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nicole Nadeau zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,179